Бальзам для сердца

Бальзам для сердца"

количество
2500 сом

Доставка

Оплата картой

в избранное

Бальзам для сердца

Суюк "Жүрөк" бальзамына автордук күбөлүк - патент алынган. Бул суюк бальзамды жүрөктүн оорууларынын бардык түрүнү жакшыртууда кеңири колдонууга болот. Аталган суюк “Жүрөк” бальзамы жүрөк оорууларына профилактика, жүрөктүн иштөөсүн чыңдоо жана реабилитация катары колдонууга болот. Эң башкысы, ичкен бейтаптын организмине, анын ичинде жүрөктун иштөөсүнө: автоматизмине (хронотроптуулукка), козголуусуна (возбудимости же батмотроптуулукка), өткөрүмдүүлүгүнө (дромотроптуулукка) жана жыйрылуусун (инотпропностуна) ондоп, алардын кызматтарын жакшырта алат. Анын натыйжасында жүрөктүн миокардиттик булчуңдарын жыйрылуусун мурдагы абалына жеткирет. Баарынан да маанилүүсү – суюк “Жүрөк” бальзамы ушунчалык зор кызматтарды аткарып жатып, жүрөктүн иштөөсүн камсыз кылып турган кардиомиоциттик клеткалардын, аны түзүп турган органеллдердин, анын ичинде сарколемманын, цитоскелеттин, клетка аралык матрикстын, вставочный дисктин, белоктордун ж.б. клеткалык структуралардын иштөөсүн бузбайт, тетиринче жакшыртат, жогорулатат. Ошондуктан, суюк “Жүрөк” бальзамынын - тетири (отрицательный) көрсөткүчтөрү же эч бир зыяны жок.
Айта кете турган дагы бир маанилүү жагдай: кардиологиялык дарылардан айырмаланып, “Жүрөк” суюк бальзамы жүрөк булчуңун иштөөсүн оңдоп, андагы зат алмашууну жөнгө салып, кардиомиоциттик клеткалардагы цитоскелеттердин актин менен тропомиозиндин жыйрылуу жана кайра калыбына келүү кызматтарын таасирин нормалдаштырып, аны жөнгө салган клетка аралык матрикстин, тиркелген дисктин базасынын кадгериндерин, көзөнөкчөлөрүнүн белоктордун өткөрүмдүүлүгүн жогорулаткандан улам, мембраналардын иондук өткөрүмдүүлүгүн жакшыртат. Түшүнүп турганыңардай, бул “Жүрөк” суюк бальзам жүрөктүн иштөөсүн ар тараптан же комплекстүү түрдө оңдойт. 
Суюк “Жүрөк” бальзамы 1 аш кашыктан, тамактануудан 5-10 мин. мурда 4 маал ичилет. Ичкен убактан баштап эсептегенде 3 суткадан баштап бейтап жүрөгүнүн оңолуп баратканын сезе баштайт. 
Жүрөктүн ишемиялык ооруусунун кардиолог врач тарабынан аныктала элек болсо, кеминде 20 күн түзүп, 10 флакон ичүү сунуш кылынат. Кардиолог-врач тарабынан жүрөктүн ооруусунун кайсы түрү экени аныкталгандар үчүн кеминде 45 күн ичинде 25 флакон ичүү сунуш кылынат. Суюк бальзам “Жүрөк” кардиолог врач тарабынан сунуш кылган дары-дармектер менен бир эле мезгилде, алар менен катар ичүү карама-каршы келбейт. Суюк  “Жүрөк” бальзамын ичүүдө жаныбарлардын майынан жасалган калориялуу тамактарды азыраак пайдаланууга,  сүт азыктарын; айран, кефир, кымыз, сметана, каймак ж.б. ичүүгө тыюу салынат.
Кошумча маалымат. Жүрөктүн ишемиялык ооруусу-өтө кеңири таркалган. Клиникалык симптому: жүрөк ийне сайгандай болот, мезгил-мезгили менен ачышат, кээде мыкчыйт, кокусунан дүкүлдөп согот, титиреп кетет. Бул оорууну ЭКГ тартканда V3, V4, V5 отведениесиндеги QRS компексинде R зубец көрсөтүүсү төмөн болот. Анын кесепетинен кишиде алсыздык, уйку качат, психикалык бузулуу; сөз көтөрбөй урушчаак болуу, сыгылуу, кысылуу, ой басуу ж.б. руханий оорууларга кириптер болот. Суюк “Жүрөк” бальзамы ушундай жапа чегүүлөрдөн арылуудан табылгыс каражат.
Сактоо мөөнөтү 12 ай. 
5С дан 20С температурада жарыктын жашырынып кармалат.
КМС 1330:2018.

Сиздерди урматтоо менен Хашим табыб.
Вадсап. Тел. +996774635401.
Бишкек шаары, Новостройка Көк-Жар, Босого көч. 84

Уважаемые современники!!! Пуст будут все хвала Всевышнему Аллаху, приветствуем пророка Мухаммеда саллолоху алейхи вассалама. 
Патент на изобретение жидкий бальзам “Жүрөк” нектара. Это средства можно применять на всех видов сердечной болезни в качестве профилактического, оздоровительного, лечебного и реабилитационного средства. Жидкий бальзам “Жүрөк” исправляет сердца употребляющего человека  автоматизма (хронотропического), возбудимости (батмотропности), проводимости (дромотропности) и сокращаемости (инотропности).   В результате употребление данного средства страдающего от болезни сердца восстановливается прежней сокращаемости миокардитных мышцы. Уникальности данного средства является отсутствия его токсичности, безвредности и побочной отрицательной эффективности. Жидкий бальзам “Жүрөк” прямым влиянием улучшает адгезия и функционирование межклеточные матриксы, саркомерных Z-диск, М-полости и белки цитоскелета. Особенно жидкий бальзам “Жүрөк” нормализует  функционирования кадгерины фасции и белковые проходимости щель вставочного диска, которых способствует ионной проходимости кардиомиоцитных клетках путем регулированием адгезии белки вызывающего сокращения и расслабление актина и тропомиозина. Жидкий бальзам “Жүрөк” охватывает во всех сторон и комлексно улучшает работы сердца.
Употребляется по 1 ст. ложка 4 раза в день 5-10 мин. перед еды. На 3 день ощущается улучшения работы сердца со дня употребления.
Больные ишемические болезни сердца еще не проходившие на рассмотра кардиолога-врача рекомендуется употребляет не менее 10 флаконов с продолжитеьности 20 дней, имевшие диагнозы сердечных заболеваний не менее 25 флаконов с продолжительности 45 дней. При употреблений данного оздоровительного средства не противоречить и не образует противопоказания применять кардиологических и иных препаратов назначенными врачами. В периоде употребления оздоровительного средства “Жүрөк” категорически запрещается молочные продукты: кефир, айран, сметана, биолак и другие. Больным рекомендуется снизить суточного рациона пищи и блюды содержащих животного жира.
Дополнительная информация: Сердечная ишемия считается широко распространенной болезнь. Его клинические признаки и симптомы: сердце часто ноюют, иногда возникает игольчатый боли и стуки, неожиданно жимает, трясение и другие симптомы. При снимке ЭКГ сердца в отведениях V3, V4, V5 комплекс QRS ниже поднимается R зубец. У больного возникает бессоница, депрессивное состояние, слабости, психическое расстройство, выраженный эмоциальности, душевные болезни и другие.
Жидкий бальзам “Сердца” является уникальным средством избавление и мучение этих страданий. 
  
Сактоо мөөнөтү: 1 жыл. 
5С дан 20С температурада жарыктын жашырынып кармалат.
КМС 1330:2018.
Допускается образование осадка.
 

Мы в социальных сетях


Подписаться на обновления: новинки, акции


Способы оплаты