Все

 • 10.06.2023

  Лечение рака прямого, тонкого и толстого кишечника.

  Доклад по лечению рака прямой, тонкой кишки и толстой кишки.
  Общие теоретические предпосылки понятие рака. В научной литературе определяется злокачественной опухоли — это опухоль, свойства которой чаще всего делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной». Это «злокачественности» опухоли называется - рак. Злокачественная опухоль …

 • 10.06.2023

  Лечение рака носоглотки

  Доклад по лечению рака носоглотки.
  Общие теоретические предпосылки понятие рака. В научной литературе определяется злокачественной опухоли — это опухоль, свойства которой чаще всего делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной». Это «злокачественности» опухоли называется - рак. Злокачественная опухоль состоит из злокачественных клеток. Известно …

 • 10.06.2023

  Инструкция применения жидкий бальзам "Жүрөк"

  Суюк “Жүрөк” бальзамы колдонуунун көрсөтмөсү.
  Инструкция применение жидкого бользама “Жүрөк”
  Суюк "Жүрөк" бальзамына  автордук күбөлүк - патент алынган. Бул суюк бальзамды жүрөктүн оорууларынын бардык түрүнү жакшыртууда кеңири колдонууга болот. Аталган суюк “Жүрөк” бальзамы жүрөк оорууларына профилактика, жүрөктүн иштөөсүн чыңдоо жана реабилитация катары колдонууга болот. Эң башкысы, ичкен бейтаптын организмине, анын …

 • 10.06.2023

  Элдик медицинанын мыйзам долбоору

  “Кыргыз элдик медицинасыны кайра жаратуу, коргоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү”мыйзамы.

     

   I. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

  1-берене. Мыйзамдын преамбуласы жана жөнгө салуучу предмети.

  1. Бул мыйзам Кыргызстанда Элдик медицинанын укуктук негизде жөнгө салып, анын өнүгүүсүнө шарт түзөт, аны мамлекет тараптан коргоого алып,бул багыттагы коомдук социалдык мамилерди тартипке салат, улуттук салтуу маданиятытын, элдик медицинанын …

Мы в социальных сетях


Подписаться на обновления: новинки, акции


Способы оплаты